Takuuehdot | Info | Verkkokauppa | Nira

Takuuehdot

Kiitämme sinua Suomalaisen Nira -laatutuotteen valitsemisesta. Tuotteemme on kehitetty täyttämään korkeat tekniset ja laatua koskevat vaatimukset. Tuotteen moitteettoman laadun varmistamiseksi myönnämme tuotteillemme takuun alla olevien ehtojen mukaisesti, mikäli ostamassanne tuotteessa ilmenee materiaali- tai valmistusvirhe.

Takuuaika 12 kuukautta

Takuu alkaa siitä päivästä jolloin asiakas on ensimmäisen kerran ostanut tuotteen jälleenmyyjältä (alkuperäisessä ostokuitissa oleva päiväys tai vastaanottotodistuksen päiväys). Huomaa, että takuuvaatimukset voidaan ottaa huomioon vain alkuperäisen ostokuitin tai alkuperäisen vastaanottotodistuksen näyttöä vastaan.

Takuuvaatimukset on esitettävä välittömästi virheen toteamisen jälkeen valmistajalle, mieluiten kirjallisessa muodossa.

Mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava kuljetusliikkeelle ja toimittajalle kahden päivän kuluessa tavaran vastaanotosta.

Takuukorvausten laajuus ja suoritus

Takuu sisältää ilmenevät materiaali- ja käsittelyvirheet kulloisenkin takuuajan puitteissa, ellei muuta ole sovittu. Takuu ei korvaa vikoja, jotka aiheutuvat muusta kuin asianmukaisesta käytöstä. Asianmukainen käyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä niiden ehtojen mukaisesti, jotka on kuvattu käyttöohjeessa. Takuu rajoittuu niiden tuotteen ominaisuuksien ja sen tilan korjaamiseen, jotka alkuperäisellä tuotteella oli ennen vian ilmenemistä.

Yllä mainittujen ja jatkossa tarkemmin kuvattujen takuiden puitteissa takuuhuolto toteutetaan Niran valinnan mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla. Materiaali- ja/tai valmistusvirheiden ollessa kyseessä takuu korvaa uudet tai uudenveroiset osat. Mikäli tuotteen korjaaminen ei ole mahdollista, voidaan vaihtaa koko tuotteen tilalle samanlainen tai toiminnollisesti samanveroinen tuote. Joka tapauksessa takuukorvauksen arvo on rajoitettu virheellisen tuotteen arvoon.

Menettely takuutilanteessa

Asiakas ilmoittaa viallisesta laitteesta puhelimitse tai kirjallisesti valmistajalle seuraavin tiedoin:

 • Nimi, osoite ja puhelinnumero, josta sinut tavoittaa
 • Tuotteen nimi/tyyppi
 • Kuvaus ongelmasta.

Tekninen tukemme auttaa vikojen ja virheellisten toimintojen tunnistamisessa. Useissa tapauksissa he pystyvät kohdentamaan häiriön jo puhelimessa. Mikäli ongelmaa ei voida korjata huollon kanssa käydyn keskustelun perusteella, asiakkaalle ilmoitetaan tuotteen korjaamistavasta seuraavin vaihtoehdoin:

a) asiakkaalle lähetetään varaosa, jonka hän itse vaihtaa uuden tilalle. Vaihtotyöstä syntyvät kulut jäävät asiakkaan kannettavaksi. Takuukorvauksen puitteissa tuotteesta poistetut vialliset osat siirtyvät Niran omaisuudeksi ja asiakkaan on tarvittaessa säilytettävä ne. Mikäli näitä osia ei voida pyynnöstä toimittaa Niralle, Nira on oikeutettu laskuttamaan niitä vastaavan summan. Takuukorvauksen yhteydessä käytetyille Nira-alkuperäisosille, jotka on asennettu Nira-tuotteeseen, pätee vain korjatun laitteen jäljellä oleva takuuaika.

b) asiakas lähettää tuotteen korjattavaksi ilmoitettuun Niran tehtaalle. Tällöin asiakas on vastuussa tuotteen lähettämisestä ja vakuuttamisesta. Vastaavat kulut jäävät hänen maksettavikseen. Kun kysymyksessä on takuukorjaus, Nira maksaa tarvittavista materiaaleista ja varaosista sekä korjaustyöstä syntyvät kulut samoin kuin laitteen lähetyskulut takaisin asiakkaalle.

Takuun piiriin eivät kuulu

 • tuotteen rakenteessa olevat epäolennaiset virheet tai poikkeamat, jotka ovat merkityksettömiä laitteen käytön kannalta
 • kuluvat osat, muuten kuin rakenteellisten virheiden osalta


Takuu ei myöskään kata sellaisten häiriöiden virheenmääritystä ja korjausta, jotka ovat seurausta seuraavista:

 • Asiakas tai kolmas osapuoli on käyttänyt laitetta epäasianmukaisesti tai käyttöohjeen vastaisesti
 • Force majeure
 • Likaantumiset tai kolhiintumiset

Takuu raukeaa

 • jos Nira-tuotteet varustetaan osilla tai komponenteilla, tai jos sitä käytetään sellaisten osien tai komponenttien kanssa, joita Nira ei ole hyväksynyt tähän tuotteeseen.
 • jos tuotteella on pumpattu muita kuin käyttöohjeiden mukaisia aineita, tai tuote altistetaan suoraan kontaktiin muiden kuin ohjeissa mainittujen aineiden kanssa
 • tuotetta on käytetty ohjeiden vastaisissa olosuhteissa

Takuuehdot

Kiitämme sinua Suomalaisen Nira -laatutuotteen valitsemisesta. Tuotteemme on kehitetty täyttämään korkeat tekniset ja laatua koskevat vaatimukset. Tuotteen moitteettoman laadun varmistamiseksi myönnämme tuotteillemme takuun alla olevien ehtojen mukaisesti, mikäli ostamassanne tuotteessa ilmenee materiaali- tai valmistusvirhe.

Takuuaika 12 kuukautta

Takuu alkaa siitä päivästä jolloin asiakas on ensimmäisen kerran ostanut tuotteen jälleenmyyjältä (alkuperäisessä ostokuitissa oleva päiväys tai vastaanottotodistuksen päiväys). Huomaa, että takuuvaatimukset voidaan ottaa huomioon vain alkuperäisen ostokuitin tai alkuperäisen vastaanottotodistuksen näyttöä vastaan.

Takuuvaatimukset on esitettävä välittömästi virheen toteamisen jälkeen valmistajalle, mieluiten kirjallisessa muodossa.

Mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava kuljetusliikkeelle ja toimittajalle kahden päivän kuluessa tavaran vastaanotosta.

Takuukorvausten laajuus ja suoritus

Takuu sisältää ilmenevät materiaali- ja käsittelyvirheet kulloisenkin takuuajan puitteissa, ellei muuta ole sovittu. Takuu ei korvaa vikoja, jotka aiheutuvat muusta kuin asianmukaisesta käytöstä. Asianmukainen käyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä niiden ehtojen mukaisesti, jotka on kuvattu käyttöohjeessa. Takuu rajoittuu niiden tuotteen ominaisuuksien ja sen tilan korjaamiseen, jotka alkuperäisellä tuotteella oli ennen vian ilmenemistä.

Yllä mainittujen ja jatkossa tarkemmin kuvattujen takuiden puitteissa takuuhuolto toteutetaan Niran valinnan mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla. Materiaali- ja/tai valmistusvirheiden ollessa kyseessä takuu korvaa uudet tai uudenveroiset osat. Mikäli tuotteen korjaaminen ei ole mahdollista, voidaan vaihtaa koko tuotteen tilalle samanlainen tai toiminnollisesti samanveroinen tuote. Joka tapauksessa takuukorvauksen arvo on rajoitettu virheellisen tuotteen arvoon.

Menettely takuutilanteessa

Asiakas ilmoittaa viallisesta laitteesta puhelimitse tai kirjallisesti valmistajalle seuraavin tiedoin:

 • Nimi, osoite ja puhelinnumero, josta sinut tavoittaa

 • Tuotteen nimi/tyyppi

 • Kuvaus ongelmasta.

Tekninen tukemme auttaa vikojen ja virheellisten toimintojen tunnistamisessa. Useissa tapauksissa he pystyvät kohdentamaan häiriön jo puhelimessa. Mikäli ongelmaa ei voida korjata huollon kanssa käydyn keskustelun perusteella, asiakkaalle ilmoitetaan tuotteen korjaamistavasta seuraavin vaihtoehdoin:

a) asiakkaalle lähetetään varaosa, jonka hän itse vaihtaa uuden tilalle. Vaihtotyöstä syntyvät kulut jäävät asiakkaan kannettavaksi. Takuukorvauksen puitteissa tuotteesta poistetut vialliset osat siirtyvät Niran omaisuudeksi ja asiakkaan on tarvittaessa säilytettävä ne. Mikäli näitä osia ei voida pyynnöstä toimittaa Niralle, Nira on oikeutettu laskuttamaan niitä vastaavan summan. Takuukorvauksen yhteydessä käytetyille Nira-alkuperäisosille, jotka on asennettu Nira-tuotteeseen, pätee vain korjatun laitteen jäljellä oleva takuuaika.

b) asiakas lähettää tuotteen korjattavaksi ilmoitettuun Niran tehtaalle. Tällöin asiakas on vastuussa tuotteen lähettämisestä ja vakuuttamisesta. Vastaavat kulut jäävät hänen maksettavikseen. Kun kysymyksessä on takuukorjaus, Nira maksaa tarvittavista materiaaleista ja varaosista sekä korjaustyöstä syntyvät kulut samoin kuin laitteen lähetyskulut takaisin asiakkaalle.

Takuun piiriin eivät kuulu

 • tuotteen rakenteessa olevat epäolennaiset virheet tai poikkeamat, jotka ovat merkityksettömiä laitteen käytön kannalta

 • kuluvat osat, muuten kuin rakenteellisten virheiden osalta

Takuu ei myöskään kata sellaisten häiriöiden virheenmääritystä ja korjausta, jotka ovat seurausta seuraavista:

 • Asiakas tai kolmas osapuoli on käyttänyt laitetta epäasianmukaisesti tai käyttöohjeen vastaisesti

 • Force majeure

 • Likaantumiset tai kolhiintumiset

Takuu raukeaa

 • jos Nira-tuotteet varustetaan osilla tai komponenteilla, tai jos sitä käytetään sellaisten osien tai komponenttien kanssa, joita Nira ei ole hyväksynyt tähän tuotteeseen.

 • jos tuotteella on pumpattu muita kuin käyttöohjeiden mukaisia aineita, tai tuote altistetaan suoraan kontaktiin muiden kuin ohjeissa mainittujen aineiden kanssa

 • tuotetta on käytetty ohjeiden vastaisissa olosuhteissa